Podpisanie listu intencyjnego Partnerstwo dla Wolontariatu w Województwie Lubuskim.

W dniu 8.06.2016r. doszło do podpisania Listu intencyjnego Partnerstwo dla Wolontariatu w Województwie Lubuskim pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara.

Jedną ze stron Listu była reprezentowana przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze Krzysztofa Seweryna Szymańskiego Izba Adwokacka Zielonej Górze.

Intencją listu jest wywołanie współpracy licznych podmiotów, w celu stworzenia korzystnego klimatu dla sieci poradni dla młodzieży, które skupią się na udzielaniu pomocy terapeutycznej, psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej.

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem na rzecz młodzieży zapraszamy do śledzenia efektów, podjętej współpracy.

partnerstwo dla wolontariatu

partnestwo dla wolontariatu 3