Archiwa

Szkolenie stacjonarne ORA w Zielonej Górze, 25.11.2017r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kontynuując tegoroczny program doskonalenia zawodowego serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie stacjonarne.

Odbędzie się ono w dniu 25 listopada 2017 r. od godz. 10.00 w auli nr 205 Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 4 punktów.

Szkolenie obejmie wystąpienie prof. Ryszarda Sowińskiego pt.: „Filary sukcesu kancelarii adwokackiej w konkurencyjnym otoczeniu”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

wicedziekan ORA

Zaproszenie na film! Gorzów Wlkp. 25.11.2017r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

Dyskusyjny Klub Filmowy Megaron

„Viviane chce się rozwieść” – 25.11.2017, godz. 17:00

Wzorem ubiegłych lat („Sprawa Gorgonowej” w reż. Janusza Majewskiego, „Michael Clayton” w reż. Tony’ego Gilroya, „Bezmiar sprawiedliwości” w reż. Wiesława Saniewskiego), gorzowska Iustitia zaprasza na projekcję dramatu sądowego produkcji francusko-niemiecko-izraelskiej pt. „Viviane chce się rozwieść” w reż. Ronita i Shlomi Elkabetzów z 2014 r.

Po projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem przedstawiciela Gminy Żydowskiej w Poznaniu Szymonem Zadumińskim.

Chętnych proszę o zapisy telefoniczne (691 946 973) względnie mailowe (blazejkowalczyk@op.pl). Ilość miejsc ograniczona!

PS: jak zawsze przewidziano tradycyjny, symboliczny poczęstunek.

II Mistrzostwa Polski Adwokatów w Półmaratonie, Zielona Góra 10.09.2017r.

Zapraszamy i informujemy, że II Adwokackie Mistrzostwa Polski w Półmaratonie odbędą się w dniu 10 września 2017 r. w Zielonej Górze i zorganizowane zostały przez Zielonogórską Izbę Adwokacką wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką.

          Zapisy elektroniczne na stronie www.polmaratonzielonogorski.pl do dnia 31 sierpnia 2017 r., a następnie osobiście w biurze zawodów w dniach 9 i 10 września 2017 r.

Niedziela, 10 września 2017 r. przypada w Zielonej Górze na zakończenie Winobrania – dorocznych dni miasta, dlatego też oprawa i program wydarzeń towarzyszących są jak zawsze bogate i odświętne. Każdy uczestnik znajdzie z pewnością coś dla siebie.

Organizatorzy Mistrzostw liczą na udział jak największej grupy adwokatów uprawiających bieganie, będzie to jednak również okazja do spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń.

Dziekan ORA w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2017 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, która mieści się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackich w Zielonej Górze, Plac Pocztowy 16/5, kod 65-305.

 

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

 

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2017 r.”.

 

 

   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania tutaj: kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Rejestracja on-line:

https://nabor-zielona-gora.devconfido.pl/rekrutacja/info

Rejestracja elektroniczna nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Zgłoszenie należy złożyć wraz z załącznikami w formie pisemnej w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, Plac Pocztowy 16/5, 65-305 Zielona Góra.

Konferencja „Mediacja-rozwiązanie korzystne dla Stron i Sądu”. Zielona Góra, 01.06.2017r.

W związku z uzyskaniem informacji od Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, przekazujemy, iż w dniu 01.06.2017r. od godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – Plac Słowiański 6, odbędzie się pierwsza konferencja w ramach „Zielonogórskiego Salonu Mediacji”.

Tematem pierwszego spotkania będzie „Mediacja-rozwiązanie korzystne dla Stron i Sądu”.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się:

– Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, doktor nauk prawnych – Aneta Jakubiak-Mirończuk

– Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Radca Prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy – Maciej Bobrowicz,

– Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, – Piotr Marciniak,

– Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, pracownik dydaktyczny współpracujący z Uniwersytetem Zielonogórskim – Katarzyna Kijowska.

Osoby, które wyrażą wolę udziału w konferencji winny przesłać swoje zgłoszenie elektroniczne do dnia 19.05.2017r. na adres salon.mediacji@zielona-gora.so.gov.pl

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym konferencji.