Archiwa

Zaproszenie na VII Bieg do Pustego Grobu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zaprasza adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników i pasjonatów biegania do udziału w VII Biegu do Pustego Grobu, który odbędzie się 22.04.2019r. w Nowej Soli.
Jest to jedna z najpopularniejszych imprez biegowych w naszym regionie, a my tym razem jesteśmy mecenasem tego Biegu.

Wyniki z egzaminu na aplikację adwokacką, Zielona Góra 29.09.2018r.

kod
pkt
1
97
2
100
3
93
4
96
5
93
6
114
7
88
8
95
9
111
10
101
11
76
12
102
13
89
14
95
15
108
16
93
17
75
18
107
19
101
20
75
21
93
22
101
23
76
24
100
25
94
26
104
27
128
28
84

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego
w dniu 29.09.2018 r.

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego. Uniwersytet Zielonogórski.

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Zielonogórski)
zaprasza Adwokatów i Aplikantów Adwokackich do udziału w Podyplomowych Studiach Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego w rok akad. 2018/2019r.

Szczegółowe informacje na temat Studiów Podyplomowych dostępne są na stronie: http://www.wpa.uz.zgora.pl 
w zakładce studia/studia podyplomowe 
oraz pod nr telefonu:
+48 68 328 2606.

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego

Zmarł adw. Zenon Marek Prawucki.

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze z żalem zawiadamia, że w dniu 5.09.2018r. zmarł notariusz Zenon Marek Prawucki, adwokat naszej Izby w latach 1996 do 2011.

Pogrzeb odbędzie się dnia 08.09.2018r.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13:30 wystawieniem zwłok w Kościele pw. N.N.M.P w Choszcznie.

Msza Św. Żałobna odprawiona zostanie w ww Kościele o godz. 14:00.

Ceremonia odprowadzenia do grobu odbędzie się po Mszy Św.

adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

Zmarł adw. Czesław Jaworski.

Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 1 września w Warszawie zmarł

adw. Czesław Jaworski, wielki autorytet i jedna z największych postaci

Polskiej Adwokatury, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i redaktor naczelny Palestry.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/nowy-news-polski-5284/

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2018 r.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2018 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

Miejsce egzaminu na aplikację adwokacką w Zielonej Górze zostanie podane kandydatom wraz z informacją o dopuszczeniu do egzaminu.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 15 sierpnia 2018 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.    wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2.    kwestionariusz osobowy,  WZÓR DO POBRANIA: wzor-kwestionariusza-osobowego_1

3.    życiorys,

4.    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.    zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.    oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2018 r.”.

7.    3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu na aplikację adwokacką należy adresować do:

Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, pl. Pocztowy 16/5, 65-305 Zielona Góra
Wnioski można też składać osobiście w Biurze ORA, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00

Szkolenie RODO, Zielona Góra, dnia 12.05.2018r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kontynuując tegoroczny program doskonalenia zawodowego i w związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu:

12 maja 2018 r. od godz. 10.00

w auli nr 205 Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego

przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze.

Szkolenie, mające na celu przybliżenie obowiązków adwokatów w codziennej praktyce prowadzenia kancelarii, przeprowadzą adw. Weronika Pawłowicz i adw. Karolina Prokopowicz.

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 2 punktów.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szkolenie to odbędzie się także w Gorzowie Wlkp. Jego termin i miejsce zostanie podany w najbliższych dniach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

wicedziekan ORA

23. posiedzenie naukowe Katedry Prawa Cywilnego UZ, Zielona Góra, 07.05.2018r. Zielona Góra

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
W uzgodnieniu z dr Piotrem Mysiakiem, prodziekanem Wydziału Prawa i prof. Arkadiuszem Wudarskim, w ramach współpracy Izby Adwokackiej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym  Katedry Prawa Cywilnego, które odbędzie się   w dniu  – 7.05.2018 godz.18, w budynku Wydziału Prawa – Plac Słowiański 9, sala nr 104
Udział w posiedzeniu upoważnia do przyznania 2 punktów szkoleniowych.
Tematem posiedzenia będzie referat Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o tytule „Podróże służbowe-czas pracy kierowców”.
adw. Tadeusz Dobiecki

Sympozjum szkoleniowe Kołobrzeg 2018, 07.06.-09.06.2018r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum szkoleniowym naszej Izby, które odbędzie się w dniach 7 – 9 czerwca 2018 r. w Kołobrzegu.

Tym razem ponownie ugości nas Hotel Aquarius Spa *****

przy ul. Kasprowicza 24 w Kołobrzegu.

(bliższe informacje o obiekcie: www.aquariusspa.pl)

Udział w sympozjum umożliwi uzyskanie 12 punktów szkoleniowych.

Szczegółowy plan szkolenia zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Koszt udziału w sympozjum dla adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze wynosi 540 zł.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest przesłanie do dnia 15 maja 2018 r. na adres mailowy: j.senkowska@go.travel.pl

formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty, który zawiera imię i nazwisko oraz dopisek : „Sympozjum ORA 2018”, dokonanej na:

Konto: Biuro Podróży Andrzej Gołdyka, Citi Handlowy,

nr 63 1030 0019 0109 8530 0040 3188

Formularz zgłoszeniowy, szczegóły dotyczące płatności, także dotyczące osób, które nie są członkami naszej Izby oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące sympozjum, znajdą Państwo w załącznikach do tego wpisu.

FORMULARZ:

Formularz zgłoszeniowy – Kołobrzeg 2018

PROGRAM:

Wstępny program szkolenia – Kołobrzeg 2018

Prosimy o terminowe wysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszam.

w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

Wicedziekan ORA