Archiwa

Zaproszenie do udziału w Konferencji „Nowy Jedwabny Szlak – prawna i gospodarcza współpraca prawników Polski i Chin”, 15 maja 2017r. Warszawprawna i gospodarcza współpraca prawników Polski i Chin”, 15 maja 2017r. Warszawa.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Konferencji o tematyce „Nowy Jedwabny Szlak – prawna i gospodarcza współpraca prawników Polski i Chin”, która odbędzie się w Warszawie dnia 15 maja 2017r.

Szczegóły zapisów i harmonogram poniżej.

Chiny 1

Harmonogram

Kongres Prawników Polskich 20 maja 2017r. w Katowicach,

Zaproszenie do udziału w Kongresie Prawników Polskich.

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach.

Organizują go: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy zaproszeni są do udziału w Kongresie. Rejestracji można dokonać na stronie: http://kongresprawnikow.info/

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w mailu potwierdzającym rejestrację. Wszystkie dane potrzebne do dokonania tej wpłaty zawarte są w mailu z potwierdzeniem.

W Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in. adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Tak uważają przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy zachęcają do wzięcia udziału w Kongresie Prawników Polskich 20 maja, który będzie okazją do wymiany poglądów i debaty na temat kształtu reformy.

Wydarzenie organizuje Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. – Chociaż Kongres organizowany jest
przez adwokatów, radców prawnych i sędziów, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych – mówią organizatorzy.

Środowiska adwokackie, radcowskie i sędziowskie podkreślają również, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami. Prawnicy wskazują również na konieczność ułatwienia dostępu do pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Łączy się z tym zagwarantowanie na każdym etapie sprawy profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

– Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz większą świadomość. – mówi SSO Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

– Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach, gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. Będziemy podczas Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości o tym, co z siebie dajemy obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność radców prawnych i adwokatów. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu. Serdecznie wszystkich zapraszam na to wielkie wydarzenie.– podkreśla r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

 Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny. Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby wymienić się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy chcieli wypracować propozycje jak usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o zarejestrowanie się na stronie: http://kongresprawnikow.info/

Szkolenie stacjonarne Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, Gorzów Wlkp. 01.04.2017r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Gorzowie Wlkp. w dniu 1 kwietnia 2017 r. od godz. 9.30 w hotelu Gorzów, ul. Walczaka 20.

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 3 punktów szkoleniowych.

Szkolenie obejmie wykład prowadzony przez Pana Sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – Wydziału Cywilnego Krzysztofa Górskiego.

Temat wykładu:  „Praktyczne aspekty nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Dowody w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym”.  

W przerwie wykładu zapraszamy na kawę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

adw. Filip Woziński

Wicedziekan ORA

Relacja z konkursu krasomówczego, Zielona Góra, 11.03.2017r.

Szanowni Państwo,
W dniu 11.03.2017 odbył się konkurs krasomówczy dla aplikantów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
W konkursie udział wzięło 11 aplikantów, którzy wygłosili przemówienia na podstawie 6 stanów faktycznych.
Komisja konkursowa –w składzie: przewodniczący Dziekan adw. Krzysztof Seweryn Szymański, członkowie adw. Filip Woziński i adw. Tadeusz Dobiecki wysoko oceniła wystąpienia uczestników.
Za zajęcie pierwszego miejsca Komisja przyznała  aplikantkom adwokackim: Karolinie Grygorcewicz i Urszuli Bartkowiak nagrody pieniężne w kwotach po 1.500 zł , zaś za zajęcie drugiego miejsca aplikantce adwokackiej Joannie Radziwon nagrodę w kwocie 1.000 zł, a za zajęcie trzeciego miejsca aplikantce adwokackiej Anecie Chodakowskiej.
Wyróżnienia otrzymali aplikanci adwokaccy: Iwona Saja i Wojciech Stefanowski.
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali również nagrody książkowe.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z konkursu w zakładce Aktualności, Wydarzenia.
adw. Tadeusz Dobiecki

Zaproszenie na XIV posiedzenie Katedry Prawa Cywilnego UZ, Zielona Góra, 21.03.2017r.

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

W uzgodnieniu z dr Piotrem Mysiakiem, prodziekanem Wydziału Prawa i prof. Arkadiuszem Wudarskim, w ramach współpracy z Izby Adwokackiej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym  Katedry Prawa Cywilnego, które odbędzie się w Galerii Rektoratu – ul. Licealna 9 w najbliższy wtorek – 21.03.2017 godz. 17.

Referat wprowadzający na temat ochrony pasażera w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym wygłosi dr Dorota Ambrożuk

Udział w posiedzeniu upoważnia do przyznania  punktów szkoleniowych.

adw. Tadeusz Dobiecki

14 IUS PRIVATUM – dr D. Ambrożuk (21.3.2017)

Dzień Edukacji Prawnej – 15.03.2017 r.

Dzień Edukacji Prawnej – 15.03.2017 r.

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w dniu 15.03.2017r. obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej. Z tej okazji Oddział IUSTITIA w Zielonej Górze we współpracy z Prezesem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i sędziami Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w dniach 13-17 marca 2017r. zorganizował spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze, Nowej Soli, Wschowie, Krośnie Odrzańskim, Gubinie, Świebodzinie, Sulechowie, Żarach i Żaganiu, w ramach których sędziowie i adwokaci przybliżą młodzieży zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce.  Inicjatywa ta ma na celu kształtowanie i pogłębianie świadomości prawnej w społeczeństwie.

Ostrzeżenie wydane przez Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP

NRA-02-RD/13/17

KOMUNIKAT

„Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami!

Szanowni Państwo,

na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestrów znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty lub fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacji o przedmiotach własności przemysłowej, zanim zapłacisz:

  • sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu patentowego RP, Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,
  • skontaktuj się, w razie jakichkolwiek wątpliwości, z Urzędem Patentowym RP
    (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.

Wejdź na stronę www.uprp.pl i zapoznaj się z informacjami oraz przykładami dotyczącymi nieuczciwych praktyk”.

Zamknięto rejestrację uczestników konferencji „Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym”, 06.04.2017r. Zielona Góra

Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję, że rejestracja uczestników konferencji, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017r., w Zielonej Górze,  pt.  „Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym” została zamknięta z powodu wykorzystania przewidzianego przez organizatorów limitu zgłoszeń.
adw.Magdalena Zoryło-Kopeć