Archiwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego”, Zielona Góra 19.04.2018r.

Zaproszenie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego – Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej:

Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sala nr 205).

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie oraz poddanie pod dyskusję karnoprawnej problematyki dotyczącej zwalczania zjawiska obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego.

W prezentowanych przez Prelegentów referatach omówieniu poddane zostaną zmiany ustawodawcze, jakie miały miejsce w 2017 r. oraz wskazane zostaną trudności, jakie mogą pojawić się w procesie interpretowania i stosowania przepisów dotyczących zwalczania zjawiska obrotu nierzetelnymi fakturami zarówno w płaszczyźnie prawa karnego materialnego, jak i prawa karnego procesowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: ustawowe znamiona nowych typów czynów zabronionych, zbieg przestępstw (powszechnych) i przestępstw skarbowych, wykorzystanie materiałów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym i karnym skarbowym, a także wpływ decyzji podatkowej na ustalenia sądu karnego.

Udział w Konferencji jako prelegenci zapowiedzieli znani i uznani praktycy i teoretycy specjalizujący się  w zagadnieniach prawa karnego skarbowego z kilku ośrodków naukowych m.in Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego  oraz  SN i WSA – autorzy uznanych opracowań i komentarzy do Kodeksu karnego skarbowego.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja uczestników tegorocznej konferencji odbędzie się w dniach 19 marca – 30 marca w formie elektronicznej.

Opłata konferencyjna wynosi 50 PLN.

Za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej przysługiwać będzie 8 punktów.

Dalsze szczegółowe informacje zostaną podane w następnym ogłoszeniu.

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz prof. UZ, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, WPiA, UZ,
prof. dr hab. Robert Zawłocki,
dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Członkowie:

Dr hab. Maciej Małolepszy, prof.UZ,

Adw. Krzysztof Seweryn Szymański

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr Joanna Markiewicz-Stanny

j.markiewicz-stanny@wpa.uz.zgora.pl

Członkowie

Adw. Tadeusz Dobiecki

Dr Agnieszka Kania

Dr Sebastian Kowalski

Dr Olaf Włodkowski

konferencjauz@gmail.com

Izbowy Konkurs Krasomówczy, Zielona góra dnia 24.03.2018r.

W dniu 24 marca 2018 r. w godzinach 9.30 – 15.00 w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbędzie się doroczny  Izbowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich.

Udział w konkursie jest obowiązkowy dla aplikantów II roku i nieobowiązkowy dla aplikantów z pozostałych lat.

Zgłoszenia tych ostatnich należy składać w sekretariacie ORA do dnia 6 marca br.

Każdy z uczestników dwa tygodnie przed datą konkursu  drogą mailową otrzyma 5 kazusów.

20 marca 2018 r.  o godz. 10.00 przewodniczący lub upoważniony przez niego członek jury przeprowadzi w siedzibie ORA w Zielonej Górze losowanie  kazusu i roli procesowej przypadającej uczestnikowi konkursu.

O wynikach losowania  uczestnicy zostaną  powiadomieni drogą mailową niezwłocznie po jego przeprowadzeniu.

Kierownik Szkolenia

adw. Lech Kochaniak

XX posiedzenie naukowe Ius Privatum, wykład SSO Danuta Sawicz-Nowacka, Zielona Góra, 20.02.2018r.

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

W uzgodnieniu z dr Piotrem Mysiakiem, prodziekanem Wydziału Prawa i prof. Arkadiuszem Wudarskim, w ramach współpracy z Izby Adwokackiej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym  Katedry Prawa Cywilnego, które odbędzie się w Galerii Rektoratu – ul. Licealna 9 w dniu  – 20.02.2018r. o godz. 18.30.

Referat wprowadzający wygłosi sędzia Sądu Okręgowego Danuta Sawicz-Nowacka.

Udział w posiedzeniu upoważnia do przyznania  punktów szkoleniowych.

20 IUS PRIVATUM – D. Sawicz-Nowacka (20.II.2018)

adw. Tadeusz Dobiecki

 

Szkolenie stacjonarne ORA w Zielonej Górze, 25.11.2017r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kontynuując tegoroczny program doskonalenia zawodowego serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie stacjonarne.

Odbędzie się ono w dniu 25 listopada 2017 r. od godz. 10.00 w auli nr 205 Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 4 punktów.

Szkolenie obejmie wystąpienie prof. Ryszarda Sowińskiego pt.: „Filary sukcesu kancelarii adwokackiej w konkurencyjnym otoczeniu”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

wicedziekan ORA

Akcja – edukacja!

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze z satysfakcją informuje, że adwokaci naszej Izby, we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, rozpoczęli stałą akcję edukacyjną skierowaną do młodzieży zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych.

Ma ona na celu przybliżenie uczniom podstaw najważniejszych dziedzin prawa, ich funkcjonowania w systemie prawa oraz roli adwokatów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Pierwsze zajęcia z młodzieżą już się odbyły a kolejne zostały zaplanowane do końca obecnego roku szkolnego.

Wszystkich zainteresowanych adwokatów oraz aplikantów adwokackich, którzy chcieliby przyczynić się do pogłębiania świadomości prawnej i podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do koordynatora: adw. Anety Sołtysiak – Radzik (szkolenia@adwokatura.zgora.pl).

Wyniki egzaminu na aplikację adwokacką 30.09.2017 r.

 

Poniżej wyniki egzaminu na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 30.09.2017 r. dla Izby Adwokackiej w Zielonej Górze – lista osób, które uzyskały wynik pozytywny:

Lp.              Nr kodu                Liczba uzyskanych punktów
1.                     18                                             122
2.                     35                                             105
3.                     34                                             106
4.                     24                                             100
5.                     10                                             111
6.                     22                                             129
7.                     45                                             110
8.                       5                                             112
9.                     11                                             107
10.                     7                                             109
11.                     6                                             107
12.                   28                                             101
13.                     2                                             109
14.                     1                                             107
15.                   13                                             101
16.                   32                                             106
17.                     8                                             114
18.                   20                                             105
19.                   15                                             116
20.                   37                                             107
21.                   23                                             109
22.                   30                                             122
23.                   27                                             135

II Mistrzostwa Polski Adwokatów w Półmaratonie, Zielona Góra 10.09.2017r.

Zapraszamy i informujemy, że II Adwokackie Mistrzostwa Polski w Półmaratonie odbędą się w dniu 10 września 2017 r. w Zielonej Górze i zorganizowane zostały przez Zielonogórską Izbę Adwokacką wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką.

          Zapisy elektroniczne na stronie www.polmaratonzielonogorski.pl do dnia 31 sierpnia 2017 r., a następnie osobiście w biurze zawodów w dniach 9 i 10 września 2017 r.

Niedziela, 10 września 2017 r. przypada w Zielonej Górze na zakończenie Winobrania – dorocznych dni miasta, dlatego też oprawa i program wydarzeń towarzyszących są jak zawsze bogate i odświętne. Każdy uczestnik znajdzie z pewnością coś dla siebie.

Organizatorzy Mistrzostw liczą na udział jak największej grupy adwokatów uprawiających bieganie, będzie to jednak również okazja do spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń.

Dziekan ORA w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański