Archiwa

Prośba o wsparcie małej Ani.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zbiórki.

Ania to córka jednej z osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości w Zielonej Górze.

Okażmy nasze wsparcie.

Poniżej krótki opis zbiórki i link do zbiórki na stronie siepomaga.

9 września – ten dzień zaczął się jak wiele innych dni, nic nie zwiastowało naszej rodzinnej tragedii, o której dowiedzieliśmy się kilka godzin później… Lekarz poinformował nas o wyniku badań naszej córki Ani. Stwierdzono SMA1 – rdzeniowy zanik mięśni. Ta choroba każdego dnia odbiera jej siły i szansę na przeżycie… Mamy niewiele czasu! Im wcześniej Ania przejdzie terapię genową, tym ma większe szanse. Każdego dnia choroba nieodwracalnie niszczy organizm naszej córeczki…

Musimy zrobić wszystko, by miała szansę na życie. Potrzebujemy Waszej pomocy – tylko wtedy się uda!

Jesteśmy młodym małżeństwem, Ania jest naszą drugą córką. Jej siostra Ola jest zdrowa, tym bardziej nic nie wskazywało na to, że przyjdzie nam się mierzyć ze śmiertelną chorobą drugiego dziecka. SMA każdego dnia odbiera Ani siły. Ola – jej mała opiekunka – nie rozumie, dlaczego Ania już nie wyciąga do niej rączek…

https://www.siepomaga.pl/ania?fbclid=IwAR0G0AofpZEe8VpXMtMMicqbEQxmkZvVuMXlZ4x4x2prypAVpKFMu_pDD8Q

Zapraszenie do przesyłania zgłoszeń na kurs online programu HELP Rady Europy nt. bioetyki.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na kurs online programu HELP Rady Europy nt. bioetyki

Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie na temat europejskich standardów bioetycznych. Szkolenie odbywać się będzie online od września 2020 r.

Spotkanie inaugurujące kurs w formule online zaplanowano na piątek 25.09.2020 r. w godz. 12.00-14.30.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego.

Informacja o kursie:
Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne online, podczas którego uczestnicy zostają wprowadzeni do tematu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora.

Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Koszt kursu w całości pokrywa Rada Europy z projektu finansowanego przez Komisję Europejską.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 15 adwokatów i radców prawnych. Zgłoszenia będą uwzględniane według kolejności wpływu, przy założeniu, że każdy uczestnik będzie pochodził z innej izby oraz przy uwzględnieniu możliwości dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione, jeżeli nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników.

Zgłoszenia – adwokaci zainteresowani udziałem w kursie proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia do piątku 18.09.2020 r. do adw. Anny Mazurczak pełniącej funkcję Info-point programu HELP przy NRA: anna.mazurczak@adwokatura.pl.
W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, reprezentowana izba adwokacka, kontakt mailowy i telefoniczny, doświadczenie zawodowe związane z tematem kursu, możliwość rozpowszechnienia wiedzy zdobytej podczas kursu, oczekiwania wobec kursu.

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa unijnego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Sympozjum Szkoleniowe Międzyzdroje 2020!

Sympozjum szkoleniowe Międzyzdroje 2020

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

po zebraniu od Państwa licznych deklaracji udziału uprzejmie informujemy, że tegoroczne sympozjum szkoleniowe
Izby Adwokackiej w Zielonej Górze
odbędzie się

w dniach 23 – 25 września 2020 r.

w Międzyzdrojach, w hotelu Aurora Family & Spa **** przy ul. Boh. Warszawy 17. (www.hotel-aurora.pl.)

Hotel zapewnia wszelkie środki bezpieczeństwa wynikające z przepisów związanych z pandemią koronawirusa; stosowanie się do obostrzeń obowiązuje wszystkich Gości obiektu.

Udział w szkoleniu umożliwi uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

Szczegółowy plan szkolenia zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Koszt udziału w sympozjum dla adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze wynosi 400,- zł.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest przesłanie do dnia 06 września 2020 r. na adres mailowy: d.kaliciak@go.travel.pl
formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty, który zawiera imię i nazwisko oraz dopisek : „Sympozjum ORA 2020”, dokonanej na:

Konto: Biuro Podróży Andrzej Gołdyka, Citi Handlowy,
nr 63 1030 0019 0109 8530 0040 3188

W razie dalszych pytań proszę o kontakt: aneta.radzik@poczta.onet.pl;

Prosimy o terminowe wysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat.

Serdecznie zapraszamy,

w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej

w Zielonej Górze

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik
Wicedziekan ORA

Termin Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, 10.10.2020r.

Koleżanki i Koledzy,

Zawiadamiam, że Zgromadzenie Izby Adwokackiej kończące kadencje odbędzie się w dniu 10 października 2020 roku w Zielonej Gorze.
Sprawozdanie organów samorządu Izby oraz szczegółowe informacje zostaną Państwu przesłane w terminach określonych właściwymi przepisami.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze
adw. Krzysztof S. Szymański

Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa i Dyrektora SR w Zielonej Górze z dnia 22.05.2020r. oraz zarządzenia Prezesa SO w Zielonej Górze z dnia 21.05.2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 4/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 22.05.2020r. w sprawie zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz obowiązków interesantów.

Poniżej link do zarządzenia:

https://www.zielona-gora.sr.gov.pl/0063L/data/download/2019_Zarzadzenie_nr_4_2020_Prezesa_i_Dyrektora.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 25/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 21.05.2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Poniżej link do zarządzenia:

https://www.zielona-gora.so.gov.pl/0056L/data/download/2353_25_2020_Zmiana_organizacji_pracy.pdf

Komunikat NRA dotyczący zmian w ustawie Covid 19 tarcza 3.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem NRA  dotyczącego zmian w ustawie Covid 19 tarcza 3.

Link do komunikatu:

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/aktualizacja-komunikatu-dotyczacego-zmian-w-ustawie-covid-19-tarcza-3/?fbclid=IwAR0sOEEPOuFmKP59RnwTaxYpekFnXvw50NY7-R70Cn0W4znCwpXE_lJWSfA

Projekt nadzwyczajnych przepisów dla sądownictwa.

Prosimy o zapoznanie się z projektem nadzwyczajnych przepisów dla sądownictwa.

Link:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nadzwyczajne-przepisy-ustawowe-dla-wymiaru-sprawiedliwosci?fbclid=IwAR2ea1pj_XiMzDqOQdsQnhcZFKU6qLLBY_ZXGp7AzIBdZeoSczd3zpsef4o

 

Uchwały NRA zmieniające Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich i uchwałę o doskonaleniu zawodowym adwokatów.

Informujemy o podjęciu i zapraszamy do zapoznania się z treścią:

uchwał nr 76/2020 i 77/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 18.01.2020r. w sprawie odpowiednio zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich i uchwały o doskonaleniu zawodowym adwokatów.

Uchwały w załączeniu:

20_doskonalenie zawodowe 20_regulamin ORA

20_regulamin ORA