Archiwa

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan.

Zawiadamiamy, że rozpoczęła się kolejna, VIII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie skierowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich.

KAL jest konkursem typu moot court. Polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: pisemnym, w którym zadaniem uczestników jest sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew oraz ustnym, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron.

Szczegóły po otwarciu linku poniżej.

KAL 2020_ogłoszenie

 

Komunikat w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich dla osób, które zdały egzamin wstępny w dniu 27 września br.

Komunikat w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich dla osób, które zdały egzamin wstępny w dniu 27 września br.

Informuję, że osoby które zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką w dniu 27 września br. i są zainteresowane odbywaniem aplikacji w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze mogą złożyć stosowny wniosek do tutejszej Okręgowej Rady Adwokackiej z następującymi załącznikami:

  1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);
  2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze

Osoby, które chcą rozpocząć aplikację od stycznia 2020 r. powinny złożyć wniosek do 25 października 2019 r.

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

Relacja z konkursu krasomówczego, Zielona Góra dnia, 15.05.2019r.

Dnia 15 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbył się konkurs krasomówczy dla studentów trzeciego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizatorem konkursu był członek naszej Izby, a zarazem współpracownik Wydziału – apl. adw. Kornel Sadowski. Zadaniem uczestników konkursu było wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu cywilnym.
W Jury Konkursu obok SSR Ewy Niezabitowskiej, zasiedli członkowie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Katarzyna Tomczakadw. Piotr Majchrzak. Jurorzy z aprobatą ocenili poziom wszystkich wystąpień Studentów i szczegółowo omówili mocne strony przemówień.
Przyznano następujące nagrody:
I miejsce: pani Katarzyna Cimek
II miejsce: pan Łukasz Rouba
III miejsce: pan Marcin Ruszkowski
Wyróżnienie: pani Klaudia Wojcieszak
Nagrodami w konkursie, oprócz preferencyjnych zasad uzyskania zaliczeń, była książka pt. „Przygotowanie do aplikacji prawniczych” w zakresie prawa cywilnego, wydana nakładem wydawnictwa C.H. Beck, której współautorem jest aplikant naszej Izby Kornel Sadowski.
Cieszymy się, że w zielonogórskim kręgu prawniczym odbywają się wydarzenia, które przyczyniają się do integracji członków Palestry ze środowiskiem uniwersyteckim.
Mamy również nadzieję, że wkrótce pierwsi absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego staną się członkami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
1 2 3 4 5 7 8

Relacja z Izbowego Konkursu Krasomówczego, Zielona Góra, 09.03.2019r.

W dniu 9 marca 2019 roku w sali nr 38 Sadu Okręgowego w Zielonej Górze Okręgowa Rada Adwokacka przeprowadziła doroczny Izbowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich.

Spośród 21 uczestników,  komisja konkursowa w składzie dziekan – adw. Krzysztof S. Szymański, wicedziekan – adw. Filip Woziński, kierownik szkolenia aplikantów adw. Lech Kochaniak, wskazała jako zwycięzcę apl. adw. Bartosza Jaroni. Drugie miejsce przyznano apl. adw. Andrzejowi Sosenko, a trzecie apl. adw. Hannie Petejko. Nadto wyróżniono apl. adw. Sylwię Sowińską.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką oraz rzeczowe, ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Spośród laureatów, dwie pierwsze osoby będą reprezentować nasza Izbę w Konkursie Środowiskowym, który przeprowadzi Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu.

Wysoki poziom konkursu, zwłaszcza jego zwycięzców pozwala z nadzieją oczekiwać na wyniki  retorycznych zmagań naszych aplikantów w kolejnych etapach ogólnopolskiego konkursu.

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

Relacja zdjęciowa:

IMG_20190309_102836 IMG_20190309_103903 IMG_20190309_112450_ IMG_20190309_122020 IMG_20190309_133612 IMG_20190309_133620 IMG_20190309_135724 IMG_20190309_135747

Dokumenty niezbędne do wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich.

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć w załączeniu:

  1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);
  2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego (§3 ust 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej)

Kierownik Szkolenia

adw. Lech Kochaniak

W załączeniu wzór wniosku:

wniosek-o-wpis-na-listę-aplikantów 2018