Numery kont

1. składki samorządowe:

05 1090 1535 0000 0001 1546 3695

2. obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

73 1090 1535 0000 0001 1546 3829

3. składki od aplikantów adwokackich:

72 1090 1535 0000 0001 1546 3847

4. czesne:

55 1090 1535 0000 0001 1546 3862

 

Przy dokonywaniu wpłat, w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko adwokata lub aplikanta na rzecz, którego wpłata ma być zaksięgowana oraz numer wpisu.