Seminarium „Ramy prawne i praktyczne aspekty wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach konsumenckich”, 17 maja 2017 r., Słubice.

Szanowni Państwo,


Brandenburska Centrala Konsumentów (Verbraucherzentrale Brandenburg) zaprasza do udziału w seminarium pt. „Ramy prawne i praktyczne aspekty wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach konsumenckich”, które odbędzie się 17 maja 2017 r.

Seminarium jest częścią międzynarodowego projektu pt. „Egzekwowanie praw konsumenckich w sporach transgranicznych“ realizowanego we współpracy z partnerami: Federacją Konsumentów oraz Centrum Europejskiej Ochrony Konsumentów w Kehl/Strasburgu. Projekt ten jest dofinansowany przez Komisję Europejską.

Celem seminarium jest usystematyzowanie i porównanie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach z udziałem konsumentów w Niemczech, Francji i Polsce oraz zdefiniowanie pojawiających się w związku z tym problemów. Doświadczeniem praktycznym podzielą się z nami również referendarze sądowi, komornicy oraz adwokaci. Wraz z przedstawicielami nauki oraz praktykami chcemy omówić następujące zagadnienia: Przed jakimi wezwaniami stoją konsumenci, sędziowie, adwokaci i referendarze sądowi? W jaki sposób można usprawnić dochodzenie roszczeń? Gdzie zachodzi konieczność zmian?

Seminarium odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach. W załączniku znajduje się szczegółowy program. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.
Prosimy o potwierdzenie udziału faksem (+ 49 335 500 80 222) lub e-mailem (konsument@vzb.de) do dnia 10 maja 2017 r. Można przy tym skorzystać z załączonego formularza.


Będziemy zaszczyceni, jeżeli 17 mają 2017 r. wezmą Państwo udział w naszym seminarium.


Z poważaniem
Katarzyna Trietz