C.H.Beck
8 czerwca 2016

Podpisanie listu intencyjnego Partnerstwo dla Wolontariatu w Województwie Lubuskim.

W dniu 8.06.2016r. doszło do podpisania Listu intencyjnego Partnerstwo dla Wolontariatu w Województwie Lubuskim pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara. Jedną ze stron […]
8 czerwca 2016

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2016 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze informuje osoby przystępujące w 2016 roku do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Zielonej Górze o konieczności rejestracji on-line. Przed […]
30 maja 2016

KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY – ZDJĘCIA

30 maja 2016

Uchwała nr 4 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze z dnia 09.04.2016r. w przedmiocie poparcia dla działań i stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej zawartych w uchwałach nr 105/2015 i 106/2015 dotyczących nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym.

Szanowni Państwo, Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze w dniu 09.04.2016r. podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia poparcia dla działań i stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej zawartych w […]
16 maja 2016

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU IZBY ADWOKACKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 9 kwietnia 2016 r  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego   podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru Izby. W uroczystości […]
16 maja 2016

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM III EDYCJI KONKURSU OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE NA PUBLIKACJĘ O TEMATYCE PRAWNEJ

W dniu 9 kwietnia 2016 r  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego   podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom  III Edycji […]
29 kwietnia 2016

Szkolenie stacjonarne naszej Izby w Gorzowie Wlkp. – 04.06.2016r. !

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w sobotę 04.06.2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim w hotelu Fado aleja Konstytucji 3 maja 12. Szkolenie odbędzie się […]
25 kwietnia 2016

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze – 09.04.2016r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 roku podjęła uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Izby Adwokackiej na dzień 9 kwietnia 2016 […]
25 kwietnia 2016

Zgromadzenie Izby Adwokackiej – porządek obrad.

Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominamy o tym, iż w dniu 09.04.2016r. od godziny 10:00 zaplanowano Zgromadzenie Izby Adwokackiej. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z porządkiem obrad […]