C.H.Beck
23 listopada 2023

III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Prawnomaterialne, procesowe i medyczne aspekty postepowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w III Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawnomaterialne, procesowe i medyczne aspekty postepowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających”. Konferencja odbędzie […]