C.H.Beck
30 maja 2016

Uchwała nr 4 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze z dnia 09.04.2016r. w przedmiocie poparcia dla działań i stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej zawartych w uchwałach nr 105/2015 i 106/2015 dotyczących nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym.

Szanowni Państwo, Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze w dniu 09.04.2016r. podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia poparcia dla działań i stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej zawartych w […]
16 maja 2016

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU IZBY ADWOKACKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 9 kwietnia 2016 r  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego   podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru Izby. W uroczystości […]
16 maja 2016

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM III EDYCJI KONKURSU OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE NA PUBLIKACJĘ O TEMATYCE PRAWNEJ

W dniu 9 kwietnia 2016 r  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego   podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom  III Edycji […]