C.H.Beck
20 marca 2020

Projekt nadzwyczajnych przepisów dla sądownictwa.

Prosimy o zapoznanie się z projektem nadzwyczajnych przepisów dla sądownictwa. Link: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nadzwyczajne-przepisy-ustawowe-dla-wymiaru-sprawiedliwosci?fbclid=IwAR2ea1pj_XiMzDqOQdsQnhcZFKU6qLLBY_ZXGp7AzIBdZeoSczd3zpsef4o