C.H.Beck
11 kwietnia 2016

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród III edycji Konkursu Okręgowej Rady Adwokackiej na publikację o tematyce prawnej.

Na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Zielonej Górze w dniu 09.04.2016r. ogłoszono wyniki i wręczono nagrody III edycji Konkursu Okręgowej Rady Adwokackiej na publikację o tematyce prawnej. […]
11 kwietnia 2016

Uchwała Zgromadzenia Izby Adwokackiej w przedmiocie wyrażenia poparcia dla działań i stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej zawartych w uchwałach nr 105/2015 i 106/2015 dotyczących nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, w dniu 09.04.2016r. podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia poparcia dla działań i stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej zawartych w uchwałach nr […]