C.H.Beck
12 września 2013

Nowa strona www i Fanpage na Facebook’u

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została nowa strona internetowa Izby Adwokackiej w Zielonej Górze (www.adwokatura.zgora.pl), a także Fanpage Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze […]
24 kwietnia 2013

Informacja dot. składek samorządowych

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy Uchwalone przez Zgromadzenie Izby obniżenie składek adwokatów i aplikantów wymusiło zmianę preliminarza. Przewidywane wpływy będą niższe od założonych o kwotę 132.500 zł […]
8 czerwca 2010

Znak Adwokatury Polskiej

Naczelna Rada Adwokacka uchwałą z dnia 19 czerwca 2009 roku wprowadziła nowy znak Adwokatury Polskiej. Korzystając z niego adwokaci będą mogli zaznaczyć swoja zawodową odrębność oraz […]