C.H.Beck
23 kwietnia 2018

Krótka relacja ze Zgromadzenia Izby, Zielona Góra dnia 21.04.2018r.

W dniu 21.04.2018r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się doroczne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Zgromadzenie Izby po zatwierdzeniu porządku obrad i wybraniu prezydium […]