C.H.Beck
26 marca 2014

Finał Izbowego Konkursu Krasomówczego 2014 r.

              W dniu 22 marca 2014 roku odbył się finał Izbowego Konkursu Krasomówczego. Zwycięzcą został apl. adw. Marek Borkowski, drugie miejsce zajął apl. adw. Radosław Przymuszała […]
1 października 2013

Relacja z turnieju piłki nożnej w Słubicach – 29.09.2013 r.

W dniu 29.09.2013 r. w Słubicach odbył się XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Prawników. W tym roku Turniej współorganizowała Izba Adwokacka w Zielonej Górze i Prokuratura […]
26 września 2013

Relacja ze szkolenia aplikantów adwokackich w Miłkowie

W dniach 2-4 września 2013 roku odbyło się wyjazdowe szkolenie dla aplikantów I. i II. roku naszej Izby – tradycyjnie w Miłkowie. Wykłady dla roku I. […]
24 września 2013

Relacja ze ślubowania adwokatów – 31.08.2013 r.

            31 sierpnia 2013 r. w Auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Uroczystości przewodniczył […]
12 września 2013

Nowa strona www i Fanpage na Facebook’u

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została nowa strona internetowa Izby Adwokackiej w Zielonej Górze (www.adwokatura.zgora.pl), a także Fanpage Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze […]
24 kwietnia 2013

Informacja dot. składek samorządowych

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy Uchwalone przez Zgromadzenie Izby obniżenie składek adwokatów i aplikantów wymusiło zmianę preliminarza. Przewidywane wpływy będą niższe od założonych o kwotę 132.500 zł […]
13 maja 2011

Uchwała Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze

z dnia 2.04.2011 r. w sprawie ustalenia sposobu dokonywania doręczeń pism przez organy Izby Adwokackiej w Zielonej Górze i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.
29 października 2010

Informacja w sprawie procedury zwalniania adwokata

Informacja w sprawie procedury zwalniania adwokata z obowiązków pełnomocnika strony z urzędu w postępowaniu cywilnym Zgodnie z treścią art. 118 par. 3 kpc – z ważnych […]
8 czerwca 2010

Znak Adwokatury Polskiej

Naczelna Rada Adwokacka uchwałą z dnia 19 czerwca 2009 roku wprowadziła nowy znak Adwokatury Polskiej. Korzystając z niego adwokaci będą mogli zaznaczyć swoja zawodową odrębność oraz […]