C.H.Beck
8 czerwca 2010

Znak Adwokatury Polskiej

Naczelna Rada Adwokacka uchwałą z dnia 19 czerwca 2009 roku wprowadziła nowy znak Adwokatury Polskiej. Korzystając z niego adwokaci będą mogli zaznaczyć swoja zawodową odrębność oraz […]