Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

adw. Tadeusz Dobiecki

adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda

adw. Andrzej Kosik

adw. Piotr Majchrzak

adw. Aneta Sołtysiak-Radzik

adw. Krzysztof Seweryn Szymański