C.H.Beck

Informacje

Uprzejmie zawiadamiam, że opłata za aplikację adwokacką w 2022 roku wynosi 5.850 zł i została rozłożona na 4 następujące raty:

I rata – 1.500 zł płatna do dn. 28 lutego 2022 r.,

II rata – 1.450 zł płatna do dn. 31 maja 2022 r.,

III rata – 1.450 zł płatna do dn. 31 sierpnia 2022 r.,

IV rata – 1.450 zł płatna do dn. 31 października 2022 r.

Opłatę należy uiścić na poniższy rachunek bankowy:

55 1090 1535 0000 0001 1546 3862

Opłatę miesięczną z tytułu składek aplikanckich w roku 2022 w kwocie 30,- zł od aplikanta należy wpłacać na konto: 72 1090 1535 0000 0001 1546 3847, do dnia 15 każdego miesiąca.

Przy dokonywaniu kolejnych wpłat w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko aplikanta, na rzecz którego wpłata ma być zaksięgowana oraz numer wpisu.

Kierownik Szkolenia

adw. Lech Kochaniak