Komisje

Skład Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiskowej ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Aneta Sołtysiak-Radzik, w charakterze przewodniczącej
 • adwokat Anna Mrowińska
 • adwokat Sylwia Przybyła
 • adwokat Anna Wojniusz
 • adwokat Piotr Majchrzak

Skład Komisji Szkolenia aplikantów adwokackich ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Anna Pawlikowska, w charakterze przewodniczącej
 • adwokat Magdalena Pająk
 • adwokat Mariusz Ratajczak

Skład Komisji do spraw Wizerunku Zewnętrznego ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Krzysztof S. Szymański, w charakterze przewodniczącego
 • adwokat Anna Pawlikowska
 • adwokat Anna Synowiec
 • apl.adw. Albert Turkiewicz

Skład Komisji do spraw Sportu i Turystyki ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Jacek Dużyński, w charakterze przewodniczącego
 • adwokat Radosław Przymuszała, w charakterze członka Komisji

Skład Komisji do spraw Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:

 • adwokat Magdalena Pająk, w charakterze przewodniczącej
 • adwokat Anna Wojniusz
 • adwokat Radosław Przymuszała
 • adwokat Marek Cegiałka
 • apl.adw. Julia Kabzińska
 • apl.adw. Natalia Jasińska

Skład Komisji Cyfryzacji i Informatyzacji:

 • adwokat Filip Woziński, w charakterze przewodniczącego
 • adwokat Magdalena Pająk
 • adwokat Piotr Majchrzak

Skład Komisji Historycznej:

 • adwokat Krzysztof S. Szymański, w charakterze przewodniczącego
 • adwokat Ewa Gryczyńska-Łagoda
 • adwokat Tadeusz Dobiecki
 • adwokat Lech Kochaniak
 • apl.adw. Albert Turkiewicz

Skład Zespołu Kobiet Lubuskiej Adwokatury przy ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Magdalena Pająk, w charakterze przewodniczącej
 • adwokat Anna Pawlikowska
 • adwokat Aneta Sołtysiak-Radzik
 • adwokat Anna Synowiec
 • adwokat Anna Wojniusz
 • adwokat Magdalena Zoryło-Kopeć

Skład Zespołu Wizytatorów przy ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Alicja Łagoda-Łuczyńska, w charakterze przewodniczącej
 • adwokat Anna Pawlikowska
 • adwokat Magdalena Pająk
 • adwokat Jacek Dużyński
 • adwokat Jan Śliżewski
 • adwokat Marek Borkowski

Komisje i Zespoły przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

 • adwokat Jacek Dużyński - Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki
 • adwokat Ewa Gryczyńska-Łagoda – Centralny Zespół Wizytatorów
 • adwokat Piotr Majchrzak – Komisja Wizerunku
 • adwokat Magdalena Pająk - Komisja Praw Człowieka
 • adwokat Anna Pawlikowska – Komisja Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego
 • adwokat Elwira Pławska-Raczkowska – Komisja Edukacji Prawnej
 • adwokat Aneta Sołtysiak – Radzik – Komisja Doskonalenia Zawodowego oraz Zespół ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach