C.H.Beck

Komisje

Skład Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiskowej ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Aneta Sołtysiak-Radzik, w charakterze przewodniczącej
 • adwokat Tomasz Kucharski
 • adwokat Justyna Jurkiewicz-Grzymkowska
 • adwokat Maja Zawistowska
 • adwokat Anna Pawlikowska-Filar
 • adwokat Piotr Majchrzak
 • adwokat Dariusz Kaczmarek

Skład Komisji Szkolenia aplikantów adwokackich ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Filip Woziński, w charakterze przewodniczącego
 • adwokat Maciej Mania
 • adwokat Piotr Majchrzak

Skład Komisji do spraw Wizerunku Zewnętrznego ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Robert Kornalewicz, w charakterze przewodniczącego
 • adwokat Magdalena Zoryło-Kopeć
 • adwokat Anna Pawlikowska-Filar
 • adwokat Justyna Jurkiewicz-Grzymkowska

Skład Komisji do spraw Sportu i Turystyki ORA w Zielonej Górze:

 • adwokat Jacek Dużyński, w charakterze przewodniczącego
 • adwokat Robert Kornalewicz
 • adwokat Dominik Baranowski

Skład Komisji do spraw Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:

 • adwokat Magdalena Pająk, w charakterze przewodniczącej
 • adwokat Radosław Przymuszała
 • adwokat Stanisław Oniszczuk
 • apl.adw. Michał Aniśkiewicz