Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Błażej Kowalczyk


Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

adw. Dominik Baranowski

adw. Jacek Dużyński

adw. Mateusz Jach

adw. Piotr Książek

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru – Uchwała Nr 50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 24.11.2018r.: