Władze

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Filip Woziński

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Aneta Sołtysiak-Radzik

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Krzysztof S. Szymański

Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Tadeusz Dobiecki

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Andrzej Kosik

Członkowie

adw. Jacek Dużyński

adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda

adw. Piotr Majchrzak

adw. Tadeusz Smykowski

adw. Magdalena Pająk

Zastępcy Członków Rady

adw. Anna Pawlikowska-Filar

adw. Anna Synowiec